מידע ליזמים וחברות

מידע מקצועי ליזמי נדל"ן, חברות בנייה, יועצים וכן עבור תאגידים עסקיים וחברות המעוניינות לפעול ברובע הכניסה לעיר

מכרזים ליזמים וחברות
תכניות ונספחים
מכרזים לספקים
היקפי בינוי