מידע ליזמים וחברות

מידע מקצועי ליזמי נדל"ן, חברות בנייה, יועצים וכן עבור תאגידים עסקיים וחברות המעוניינות לפעול ברובע הכניסה לעיר

מכרזים ליזמים וחברות
תכניות ונספחים
מכרזים לספקים
היקפי בינוי
שטחים זמינים