שלביות

רובע הכניסה לעיר נבנה באופן מחושב ומדורג, שלב אחרי שלב, בכדי ליצור חיבור מיטבי לעיר כבר בשלבים המוקדמים של הפרויקט, תוך זירוז וייעול תהליכי הבנייה.

2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו
 • מתחם בינוי - בעבודות
 • רחובות ושדרות - בעבודות
 • עבודות שהושלמו